VÝUKA A VÝCVIK řidičského oprávnění sk. B

Autoškola Jack zajišťuje výuku a výcvik pro skupinu B, která opravňuje k řízení motorových vozidel, jejichž maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení, kromě místa řidiče. K tomuto motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 750 kg.

Dále opravňuje k řízení traktorů a pracovních strojů samojízdných, jejichž maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3500 kg, v rámci sk. B lze řídit i malý motocykl, jehož maximální konstrukční rychlost nepřevyšuje 45 km/h. 

Věk - věkovou hranicí pro získání řidičského oprávnění sk. B je 18 let. Výuka a výcvik může začít již v 17 letech, ale ukončena může být nejdříve v den osmnáctých narozenin. 

TEORETICKÁ VÝUKA

Kurz autoškoly začíná vyplněním "Žádosti o přijetí k výuce a výcviku" a potvrzením "Lékařského posudku" praktickým lékařem. Po přijetí do kurzu probíhá výuka teorie podle tzv. individuálního studijního plánu, formou konzultací, které zahrnují výuku předpisů o provozu vozidel, výuku o ovládání a údržbě vozidla, výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy a výuku zdravotnické přípravy. 

Dle zákona musí být při výuce podle individuálního studijního plánu provedena nejméně jedna vyučovací hodina na každé čtyři hodiny výuky stanovené učební osnovou. V případě sk. B to znamená, že místo 36 hodin výuky teorie (při základní výuce) se provádí minimálně 9 hodin konzultací. Autoškola Jack má výuku teorie připravenou na 16 hodin. 

PRAKTICKÝ VÝCVIK

Na teoretickou výuku navazuje praktický výcvik, který se skládá z výcviku v řízení vozidla v rozsahu 28 vyučovacích hodin po 45 minutách, dále z výcviku praktické údržby vozidla a praktického výcviku zdravotnické přípravy. 

Výcvik v řízení vozidla začíná vždy na cvičné ploše, kde si klient v klidu a bez stresu osvojí základní dovednosti v řízení a ovládání vozidla, následují jízdy v běžném provozu s nízkou hustotou vozidel a vrcholí to jízdami v hustém městském provozu. 

Praktický výcvik provádíme s vozidlem Škoda Fabia. 

ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI

Zkouška z odborné způsobilosti se provádí v budově Magistrátu města Třince, na adrese Jablunkovská 160, 739 61 Třinec - Staré Město. 

První část zkoušky tvoří test z pravidel provozu. Tento test celkem obsahuje 25 otázek, maximální počet bodů je 50, minimální počet dosažených bodů pro úspěšné složení testu je 43 bodů. 

Druhou částí zkoušky je praktická jízda, která trvá minimálně 30 minut. Během nich musí žadatel prokázat, že je schopen vozidlo bezpečně ovládat, postupuje podle pravidel provozu a zároveň včas a bezpečně reaguje na všechna rizika, která se v běžném provozu vyskytují. 

VRÁCENÍ ŘIDIČSKÉHO OPRÁVNĚNÍ


Pokud jste získali 12 trestných bodů, pomůžeme vám po uplynutí jednoho roku získat řidičský průkaz zpět. Uplynula vám doba, po kterou jste měli udělen zákaz řízení, nebo jste pozbyli zdravotní způsobilost na dobu delší než tři roky? I s tímto vám Autoškola Jack pomůže!

Vrácení řidičského průkazu musí podle zákona probíhat přes autoškolu, která klienta přihlásí ke zkoušce z odborné způsobilosti a poskytne výcvikové vozidlo. Přezkoušení z odborné způsobilosti probíhá stejně jako zkouška jakéhokoliv nového žadatele o řidičské oprávnění, tedy

- zkouška z pravidel provozu (test, maximální počet bodů 50, nutno získat minimálně 43 bodů)

- zkouška z jízdy (délka minimálně 30 minut)


Dokumenty potřebné pro přezkoušení z důvodu získání 12 trestných bodů:

 • posudek - dopravně psychologické vyšetření (zajistí si klient) 
 • žádost o řidičské oprávnění (klient získá v autoškole)
 • posudek zdravotní způsobilosti (klient získá v autoškole a nechá potvrdit praktickým lékařem)
 • výpis z evidenční karty řidiče (zajistí si klient na Magistrátu města Třince)
 • platný doklad totožnosti 

            

Dokumenty potřebné pro přezkoušení z důvodu odebrání ŘP soudem, nebo správním orgánem:

 • posudek - dopravně psychologické vyšetření (zajistí si klient)
 • žádost o řidičské oprávnění (klient získá v autoškole)
 • posudek zdravotní způsobilosti (klient získá v autoškole a nechá potvrdit praktickým lékařem)
 • výpis z evidenční karty řidiče (zajistí si klient na Magistrátu města Třince)
 • doklad, nebo potvrzení, že trest byl ukončen, nebo podmínečně ukončen (rozhodnutí, usnesení soudu)
 • platný doklad totožnosti