Autoškola Jack nabízí výuku a výcvik pro skupinu B. Pro ty, kteří již řidičské oprávnění vlastní, ale vozidlo dlouho neřídili, jsou určeny kondiční jízdy, kde si mohou své znalosti a dovednosti bez obav obnovit. Rádi uvítáme klienty nejen z Třince, ale i z Jablunkova a okolí.

Pro více informací nás kdykoliv můžete kontaktovat pomocí telefonu, e-mailu, nebo osobní návštěvou každý čtvrtek, v době od 16:00 do 16:30 hodin, v učebně autoškoly.

Výuka teorie probíhá zpravidla podle individuální dohody. 

NA CO SE ZAMĚŘIT PŘI VÝBĚRU AUTOŠKOLY?


Provozování autoškol je v České republice regulováno zákonem č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a prováděcí vyhláškou č. 167/2002 Sb. Aby měl klient jistotu, že jeho výuka a výcvik bude prováděna podle těchto předpisů, musí autoškola naplňovat několik základních kritérií: 

  • autoškola musí disponovat řádně schválenou a vybavenou učebnou, při výuce používá audiovizuální techniku a výukové pomůcky,
  • výuka teorie je povinná v rozsahu dle zákona a poté na ni navazuje praktická část výcviku,
  • autoškola musí mít k dispozici cvičnou plochu, kde se klient bezpečně a bez rizika vzniku dopravní nehody učí základní dovednosti s vozidlem, 
  • praktický výcvik údržby vozidla se provádí v samostatných hodinách, nikoliv jako součást některé z 28 hodin praktických jízd,
  • praktický výcvik v řízení vozidla se eviduje v průkazu, který má klient v průběhu výcviku u sebe, 
  • během praktických jízd se instruktor plně věnuje klientovi,
  • v případě poruchy nebo nehody výcvikového vozidla nesmí autoškola vyžadovat peníze za opravu po klientovi, neboť každé výcvikové vozidlo je zákonně i havarijně pojištěno, 
  • autoškola má zveřejněný kompletní ceník na webových stránkách a k dispozici je i v učebně autoškoly,
  • při praktickém výcviku je ve vozidle přítomen pouze klient a jeho instruktor.


Naše autoškola všechna tato kritéria splňuje, postupujeme přesně podle výše uvedených předpisů a snažíme se individuálním přístupem všechny klienty co nejlépe připravit na to, aby se stali samostatnou, bezpečnou a plynulou součástí silničního provozu.